ŞİRKET HABERLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG)

4857 Sayılı İş Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5763 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında , 1.– 5. risk gruplarına giren faaliyetler için Çalışma Bakanlığı "A,B,C" sertifikasına sahip uzman personeller tarafından ;

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN VERİLMESİ,

RİSK ANALİZLERİNİN BELİRLENMESİ,GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI,

A, B ,C SERTİFİKALI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREVLENDİRMESİ,

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DENETİMLERİNİN YAPILMASI,

İŞYERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİNİN KURULMASI,

İŞYERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKÜMANTASYONLARININ HAZIRLANMASI,

İŞYERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN SUNULMASI, HİZMETLERİ SUNULMAKTADIR.

İSG ÖNEMİ &DEĞERLENDİRMESİ

Ø Geçmiş yıllara oranla ilgili tüm tarafların İSG konusuna ilgisinin giderek artması,

Ø İSG konusunda yazılı ve görsel yayın çeşitliliğinin artması,

Ø 89/391 sayılı AB Direktifinin uyumlaştırılması - İSG Kanununun yayınlanmamış olması ve buna bağlı olarak alt düzenlemelerin etkin uygulanamaması,

Ø KOBİ’lerin İSG konusunda (altyapı, eğitim, finans vs.) ciddi eksikliklerinin olması,

Ø Kayıt dışı ekonomi ve bu işyerlerinde oluşan meslek hastalıklarının zamanında tespit edilememesi,

Ø Toplumda sağlık ve güvenlik kültürünün yeterli düzeyde olmaması,

Ø Ekonomik krizlerde İSG için ayrılan bütçenin işletmeler tarafından tasarruf yapılacak ilk parametre olarak görülmesi,

Ø İş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiklerine güncel olarak ulaşılamaması sebebiyle mevcut durum analizinin yapılamaması,

Ø İSG konusunda saha araştırmalarında yetersizlik Ülkenin sosyo-ekonomik düzeyi,

Ø Kayıtdışı ekonomi, gibi pek çok faktörle doğrudan ilişkilidir.

İSG DE YAPILAN YENİ DÜZENLEME İLE;

Ø İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin standartlaştırılması,

Ø İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması,

Ø İş kazası ve meslek hastalıkları sayısının ve maliyetinin azaltılması hedeflenmiş bulunmaktadır.

SONUÇ OLARAK;

Ø İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin bütünlüğünü ve çok disiplinli yaklaşımı esas alan bir düzenleme yapılmıştır.

Ø İSG hizmetleri veren kişi ve kuruluşlara belirli bir standart getirilmiştir.

Ø İSG hizmetlerinin sunumunda esneklik sağlanmıştır.

Ø İSG hizmetlerine erişim kolaylığı sağlanmıştır

Ø İSG hizmetlerinin işyerine maliyeti azaltılmaya çalışılmıştır.


  •    İLETİŞİM

    Telefon  : (+90) 312 442 30 17
    Fax       : (+90) 312 442 30 18
    E-mail   : info@mte.com.tr

Design: Metro Ajans