ŞİRKET HABERLERİ

EĞİTİMLERİN VERİLMESİ

EĞİTİMLERİN VERİLMESİ

4857 Sayılı İş Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5763 sayılı kanun  uyarınca; İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

MTE İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri;
Eğitimlerin  Süresi: Eğitimler 45 dakika ders 15 dakika ara verilmek sureti gerçekleştirilmektedir. 
Katılımcıların  Sayısı: Eğitimlerimizin etkinliği açısından sayısının programda belirtilen kişi sayısını geçmemesi gerekmektedir.
Eğitimlerin  Şekli:Eğitimlerimiz eğitmen niteliğindeki  uzmanlarımız tarafından slayt gösterileri,            
animasyon  filmler ve uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştirilmektedir. 
Eğitim Dokümanları: Eğitimden önce eğitim notları Elektronik Doküman olarak teslim edilmektedir.
Belgelendirme: Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilecektir. Belge için eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Eğitmenler : Eğitimlerimiz ÇSGB Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız ve alanlarında Uzmanlaşmış ve
eğitmen eğitimli  Mühendislerimiz tarafından verilmektedir.   


Teorik Eğitimlerimiz;

• İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Yasal Yükümlülükler
• İş Kazalarından Doğan Cezai Ve Hukuki Sorumluluklar
• İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi (Üst Düzey Yönetici,Orta Kademe Yönetici, İşçiler)
• İş Kazalarının Oluşumu, İnceleme ve Değerlendirme Prensipleri
• Tehlike Ve Risk Analizi Eğitimi
• Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler
• Teorik Yangın Eğitimi
• Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi Ve Kullanımı
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri
• Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• El Aletlerinin Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri
• Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Basınçlı Kaplar, Kazanlar, Kompresörler ve Tüplerde İş Güvenliği Önlemleri
• Makine ve Tezgahlarla Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri
• Atölyelerde Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri
• Kaldırma, Taşıma, İstifleme ve Depolamada Güvenlik Önlemleri
• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
• Ergonomi
• Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda Alınacak İş Güvenliği Tedbirleri
• Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• İş Makinelerinde İş Güvenliği Önlemleri
• İş Makineleri Operatör Eğitimleri
• Şantiyelerde Güvenli Giriş ve Çıkışlar
• Şantiyelerde Çevre Tertip ve Düzenin Önemi
• Yüksekte Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Kazı ve Çukur Emniyeti
• Prefabrik Montajında Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Tünel Yapımında Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Bakım ve Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar
• Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri
• Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri
• Temel İlk Yardım Eğitimi

Uygulamalı Eğitimlerimiz;

• 
Uygulamalı Yangın Eğitimi
Davranış Odaklı Temel İSG Eğitimi
Tehlike ve Risk Değerlendirme Eğitimi
Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi ve Kullanımı Eğitimi
Elektrik İşlerinde Güvenlik Tedbirleri Eğitimi
Elle Kaldırma Taşıma İşleri Eğitimi
Ergonomi Eğitimi
Senaryo Uygulamalı Acil Durum Tatbikatları
Sertifikalı İlkyardım Eğitimi
Uygulamalı Yüksekte Çalışma Eğitimi

 

EGITIM[2].jpg


  •    İLETİŞİM

    Telefon  : (+90) 312 442 30 17
    Fax       : (+90) 312 442 30 18
    E-mail   : info@mte.com.tr

Design: Metro Ajans